محصولات

irwpc 9 irwpc 10

دک 14.5cm (نما)

 

دک 14.5cm (کف)

 

irwpc 12

irwpc 9

بست L   بست T

 

دک 9.5cm (کف و نما)

 

 

irwpc 5

irwpc 4

 تایل 7 cm

 

تایل 14.5cm

 

irwpc 3 irwpc 9

کلیپس لوور

 

 (سقف) 4x16

 

irwpc 2

 

irwpc 1

موزاییک تایل با دک 7cm

 

موزاییک تایل با دک 9.5cm

 

irwpc 14 zireh3030
زیره پلاستیکی 15x30cm زیره پلاستیکی 30x30cm