نحوه نصب چوب پلاست

نکات اولیه برای شروع نصب کفپوش
1. شروع عملیات نصب به گونه ای تنظیم گردد که سایر امور ساختمانی به اتمام رسیده باشد و یا تداخلی با اجرا نداشته باشد.
2. هنگام شروع عملیات زیرسازی می بایست نسبت به تراز نمودن سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست اقدام نمود .
3. زیرسازی آهنی می بایست تا حد ممکن سبک اجرا شود. بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود. همچنین برای تمامی برگشت های زیر حداقل 11 سانتیمتر آهن کشی لازم است ) ارتفاع از کف تا زیر چوب پلاستیک(.
4. آکس شاسی کشی آهن برای کف حداکثر 21 cm و برای نما حداکثر 44 cm ، که بهتر است از قوطی سبک استفاده شود.

 n 3 n 2  
n 4 


5. فواصل پیچ های پروفیل های زیرسازی از سر چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد .
6. پیچ برای نصب زیرسازی پروفیل به سیمان، بهتر است از جنس گالوانیزه به همراه رول پلاک با طول حداقل 6 سانتیمتر و با گام پروفیل چوب پلاستیک باشد .
7. پیچ برای اجرای نصب به زیرسازی پروفیل آهن، بهتر است از جنس گالوانیزه با طول مناسب باشد .


نکات کلی نصب نما
 -  پروفیل های چوب پلاستیک را قبل از شروع عملیات نصب مطابق با نقشه و زیرسازی آهنی برش دهید .
1. با توجه به خاصیت واکشیدگی چوب پلاست می بایست در انتهای کار حداقل 14 mm فاصله با دیوار داشته باشد. این موضوع برای چوب پلاستیک هایی که طول کوتاهتری دارند می تواند به ۳ mm از هر طرف کاهش یابد.
2. دستورالعمل نصب و اجرای پروفیل ها بر اساس کاربردهای گوناگون آن متفاوت خواهد بود، در زیر به نکاتی در مورد چگونگی نصب این محصول اشاره خواهیم نمود .
3. پروفیل های کفپوش چوب پلاست به طور تقریبی در هر متر مربع قادر به تحمل وزنی برابر با 444 کیلوگرم خواهد بود که البته بسته به نوع محصول متفاوت است.
4. از این گونه پروفیل نمی توان به عنوان سازه پایدار استفاده نمود و صرفا جهت پوشش سطوح و امور تزیینی استفاده می گردد .
چگونگی نگهداری و آماده سازی پروفیل های چوب پلاستیک
1. چوب پلاست ها تا زمان نصب دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار گرفته شوند .
2. بهترین نحوه چیده مان پروفیل ها بصورت تارو پود می باشد (شکل 1) و در صورتی که فضای کافی وجود نداشته باشد بصورت افقی صورت پذیرد .(شکل 2)

n 6

n 5

 


3. در مکانی خشک که هوا در آن جریان داشته باشد نگهداری شوند .
4. پیشنهاد می گردد 44 ساعت قبل از شروع انجام عملیات نسبت به باز نمودن پوشش های بسته بندی محصول اقدام گردد، به دلیل اینکه پروفیل ها خود را با هوای محیط سازگار کنند.
قید بندی - زیرسازی شبکه ای
1. ابعاد قید ها با توجه به پروفیل موجود mm 40 × 40 می باشد که بسته به محل اجرا می تواند متغیر باشد.
2. قید ها می بایست به شکل عمود بر پروفیل اصلی و در جهت موافق با شیب محل نصب گردند تا حرکت و تخلیه آب در بین قیدها آسان گردد .
3. چنانجه نصب قید ها به شکل قایم میسر نباشد، توصیه می گردد در زیر قید ها از اسپیسرهای پلاستیکی با ارتفاع 1 میلیمتر استفاده شده یا با استفاده از همان قید ها پایه در نظر گرفته شود تا تخلیه آب به آسانی صورت پذیرد .
4. پروفیل های چوب پلاستیک را نمی توان در آب یا در مکانی که امکان تخلیه آب وجود ندارد قرارداد. نباید فراموش کرد که درصدی از ساختار اصلی پروفیل ها از چوب تشکیل شده است .

n 1  n 7 


روش های نصب زیرسازی
1. در روش نخست قید های زیرین را به سطح بتونی پیچ و رول پلاک نموده تا از جابجایی آن جلوگیری گردد .
2. در روش موزاییک تایل قید ها حذف شده و چوب پلاست ها به کف پیچ نخواهند شد، بلکه ابتدا 34 سانتیمتر نصب و سپس این تایل ها در کنار یکدیگر × بر روی تایل هایی پلاستیکی با ابعاد 34 فیکس خواهند شد، این شبکه پلاستیکی نقش همان قیدبندی را ایفا خواهد نمود .
3. 11 میلی متر – فاصله مناسب در انتهای شاخه آهن که به دیوار منتهی میگردد در حدود 24 می باشد .
رعایت درزهای انبساطی الزامی است .
1. از فیکس شدن سر شاخه ها بر روی قید اطمینان حاصل کنید .

 2. در انتهای کار، شاخه آخر را با استفاده از پیچ های گالوانیزه به قید متصل نموده و سپس یک کلیپس میانی را بین دو شاخه آخر قرار داده و آن را به قید پیج می نماییم .
3. در صورت استفاده از قرنیز رعایت درز انبساطی به میزان 4 میلیمتر بین شاخه ها و قرنیز اجباری است .
چگونگی نصب شاخه ها
فاصله استاندارد برای کنار هم قرار گرفتن پروفیل های چوب پلاستیک بر اساس دستورالعمل زیر توصیه می گردد :
فاصله چوب پلاستیک از یکدیگر به اندازه 1 تا 7 میلیمتر می باشد. که این درز به عنوان درز انبساط می باشد که بسته به شرایط آب و هوایی ممکن است در حین اجرا کم و یا زیاد شود.
برای این که فاصله بین شاخه ها به شکل منظم دیده شود بهتر است که از کلیپس در بین فواصل استفاده گردد ولی این درز ها در حین کار به دلیل انبساط و انقباظ آب و هوایی تغییر میکند .
در مواردی که کفپوش ها با اتصالات ویژه از جمله کلیپس های مخصوص نصب می گردد، فاصله بین دو شاخه بر اساس ضخامت بدنه کلیپس خواهد بود .

n 8   n 9


به منظور اینکه در انتهای کار زیر شاخه ها خالی نمانده و به مرور زمان، رو به بالا انحنا پیدا نکند می بایست حتماً سر شاخه ها را به قید زیرکار متصل و پیچ شود. برای شاخه ها به طول 3 متر ، این فاصله تا 12 میلیمتر افزایش می یابد .
باید توجه داشت که نباید پیچ ها را بیش از حد سفت نمود .
در مواردی که برش در انتهای کار باید صورت گیرد می بایست اجازه بدهیم سر شاخه ها جلوتر از خط انتهایی قرار گیرند ، زیرا در پایان کار می توان با دقت بیشتری نسبت به برش آن اقدام نمود .
برخی نکات اساسی در ارتباط با نصب پروفیل های

1. پس از نصب شاخه نخست بر روی قید زیرین شاخه باید به مرکز قید پیچ شود و حداقل ۳ سانتیمتر از لبه فاصله داشته باشد تا از شکستن لبه شاخه جلوگیری گردد، کلیپس اتصال را درون شیار شاخه نخست قرارداده و سپس شاخه بعدی را بدون فشار آوردن به شاخه اولی وصل می کنیم .توصیه می گردد که شاخه ها تک به تک به قید های زیرین نصب گردد . چنانچه شاخه نخست درست نصب نگردد ، اثر آن بر روی کل کار مشاهده خواهد شد.
2. چیدمان اصولی قیدهای زیرسازی می بایست کاملا رعایت گردد .
3. قیدها می بایست نسبت به شاخه ها کاملاً به شکل قایم قرار گیرند .
4. فاصله انبساطی بین قیدها و دیوار حتما رعایت شود .
5. شاخه آخر باید قبل از شاخه یکی مانده به آخر نصب گردد .
6. چنانچه شاخه نخست درست نصب نگردد، اثر آن بر روی کل کار مشاهده خواهد شد .
7. فاصله بین شاخه ها برای خروج و تخلیه آب حتما رعایت شود .
8. از پروفیل های چوب پلاست نمی توان به عنوان سازه پایداراستفاده نمود .

n 10


از اشتباهات زیر در هنگام نصب خودداری فرمایید
1. کارگذاشتن قیدها داخل سیمان
2. قراردادن قید ها بدون رعایت فاصله های توصیه شده
3. قراردادن قیدها بدون رعایت درزهای انبساطی
4. قراردادن قیدها بدون رعایت فاصله در کنار دیوار
5. سفت کردن بیش از حد پیچ ها
6. همیشه باید ازتخلیه آسان آب و گردش هوا اطمینان حاصل نمود .

 

n 11

 

توجه :
توصیه می شود قبل از اجرا با تیم فنی و اجرایی در خصوص نحوه نصب مشورت شود.

 

دریافت فایل نحوه نصب چوب پلاست