نمونه پروژه ها

ملت (نما)

نماهای ترکیبی که ترکیبی از آجر، سنگ، جوب طبیعی و وود پلاست می باشند، نمایی زیبا و چشم نواز را خلق می نمایند. در این پروژه دو نوع پروفیل پلی وود استفاده گردیده است. جهت نما ورودی ساختمان از دگ پروفیل 14/5 سانت استفاده گردیده است که گوشه های کار به صورت فارسی بر اجرا گردیده است. همچنین از تایل های 7 سانتیمتری جهت نرده ها و پوشاندن کولرها و ایجاد سایه با رنگ اکر استفاده شده است.
لیست قیمت چوب پلاست در سایت  IRWPC.COM  قابل مشاهده و به روز می باشد.
چوب پلاستیک شبیه چوب اما بهتر از چوب.