نمونه پروژه ها

نیاوران

تنوع پروفیل های موجود در شرکت IRWPC.COM دست طراحان و کارفرمایان را جهت انتخاب پروفیل های مورد نظرشان باز گذلشته است. در این پروژه از تایل 14/5 سانت جهت ساخت نرده و پرچین استفاده گردیده است، که نوک پرچین ها به صورت لیزری، نیم دایره و حالت های مختلف قابل طراحی و اجرا می باشد.
چوب پلاستیک شبیه چوب اما بهتر از چوب.
لیست قیمت چوب پلاست در سایت IRWPC.COM قابل مشاهده و به روز می باشد.