نمونه پروژه ها

کف

این پروژه در ابتدا جهت ترمووود طراحی گردیده بود که بنا به صلاح دید کارفرما مقرر گردید از محصولات چوب پلاست استفاده گردد که با تغییرات جزیی در شاسی کشی کف این پروژه اجرا گردید. البته چند نمونه پروژه و زیرسازی کف جهت آگاهی بازدیدکنندگان محترم سایت  IRWPC.COM  آورده شده است.
لیست قیمت چوب پلاست در سایت  IRWPC.COM  قابل مشاهده و به روز می باشد.
چوب پلاستیک شبیه چوب اما بهتر از چوب.