نمونه پروژه ها

پل

نرده چوب پلاستیک را می توان در طرح های مختلف مانند حصیری، ضرب دری، ساده، افقی، عمودی و همچنین هندریل نیز اجرا نمود. محصولات ویژه ساخت نرده چوب پلاست عبارتند از تایل 7 سانتیمتری، تایل 14/5 سانتیمتری، دک پروفیل 2/5*7 سانت، دک پروفیل5/9*7 سانت و دک پروفیل 14/5 سانت قابل طراحی و اجرا می باشند. همچنین جهت ساخت پله نیز از پروفیل های وود پلاست 14/5 ، 9/5 و7 می توان استفاده نمود. بنا به فراخور پروژه در جایی که لازم باشد نیز می توان پروفیل ها را به صورت فارسی بر و ساده نصب نمود.
لیست قیمت چوب پلاست در سایت  IRWPC.COM  قابل مشاهده و به روز می باشد.
چوب پلاستیک شبیه چوب اما بهتر از چوب.