نمونه پروژه ها

مازندران - پروژه کلارآباد

محوطه سازی حیاط و دور استخر با استفاده از محصول وود پلاست بنا به درخواست کارفرما طراحی و اجرا گردید. با توجه به اعلام کارفرما مبنی بر بارش زیاد و شستشو مداوم محوطه دور استخر مقرر گردید شاسی کشی به روش ترکیبی چوب و فلز اجرا گردد. از جمله مزایای این نوع شاسی کشی استفاده کمتر از آهن و در نتیجه زنگ زدگی کمتر و همچنین دوام بیشتر پیچ ها می باشد. در این پروژه از دک پروفیل 14/5 سانت با رنگ بلوطی اجرا شده است.
لیست قیمت چوب پلاست در سایت  IRWPC.COM  قابل مشاهده و به روز می باشد.
چوب پلاستیک شبیه چوب اما بهتر از چوب.