نمونه پروژه ها

پروژه لواسان


دک چوب پلاست

به ابعاد عرض ۱۴.۵ ضخامت ۲.۵ و طول ۳ متر

رنگ اخرا

نما و کف