نمونه پروژه ها

پروژه تجهیز و اجرای کف و دیواره های روف گاردن

کارخونه نئوپان فومنات فومن

متراژ کار ۸۰ مترمربع

زمان اجرا : تیرماه ۱۴۰۰

متریال استفاده شده :

دک چوب پلاست
رنگ کد ۴ ( اکر )

ابعاد :

عرض ۱۴.۵
ضخامت ۲.۵
طول شاخه ۳ متر