نمونه پروژه ها

زیرسازی پروژه روف ساختمان مسکونی در آجودانیه

متراژ کار :

۹۴ مترمربع

جنس خریداری شده جهت پوشش کف روف :

دک عرض ۱۴.۵ چوب پلاست رنگ سدری

تاریخ اجرا :

آذرماه ۱۴۰۰