نمونه پروژه ها

پروژه مجتمع مسکونی جمشیدیه

پروژه اجرای راه چوبی و نشیمن و استراحتگاه روف گاردن مجتمع مسکونی جمشیدیه در منطقه جمشیدیه

اردیبهشت سال ۱۴۰۰
متراژ کار شده حدودا ۱۲۵ مترمربع


محصول کار شده :

دک چوب پلاست رنگ سدری


ابعاد :

عرض ۱۴.۵
ضخامت ۲.۵
طول ۳ متر